Kulüp Çalışmaları

Sevgili Gençler,

Çağımızda formel eğitim kadar informel eğitim de çok önemlidir. Formel eğitim sizi bir yerlere getirebilir, fakat o yerde başarılı olmanızı, yükselmenizi informal eğitiminiz sağlayacaktır. 

Formel eğitim, okulda gördüğünüz akademik derslere denmektedir. Okulumuzda formel eğitiminizi zaten en iyi şekilde alıyorsunuz. 

İnformel eğitim ise, ders dışında kendinizi geliştirmek için gönüllü olarak yaptığınız her türlü sosyal etkinliklere denmektedir. Okulumuz, sosyal etkinlik yapmanız için her türlü imkanı size sunmaktadır. İyi bir informel eğitim için sizin de özverili, azimli ve diğerkamlı olmanız gerekiyor. 

Okulumuzda sosyal etkinliklerin başını öğrenci kulüpleri çekmektedir.

Okulumuzda farklı alanlarda onlarca kulüp etkin bir şekilde çalışmaktadır. Kendi ilgi ve yeteneğinize göre bu kulüplerden birini seçip hemen etkinliklere başlayabilirsiniz. 

Peki, bu kulüplede neler yapabilirsiniz? 

Çeşitli konularda Şenlikler, Yarışmalar, Törenler, Tanıtım Günleri, Anma Günleri, Sunumlar, Sinema Gösterileri, Konserler düzenleyebilirsiniz. 

Arkadaşlarınızla Tiyatro, Skeç, Kısa Film, hazırlayabilir, bunların gösterilerini yapabilirsiniz. 

Çeşitli yerlere Geziler, özel kişilere Ziyaretler yapabilirsiniz. 

Kulüp ilgi alanına hitap eden okul dışı etkinleri takip edebilir, toplu halde bu etkinliklere katılım organizasyonu yapabilirsiniz.

Bir çok konuda Şiir Dinletisi, Turnuva, Kamp, Konferans, Seminer, Panel, Sempozyum, İmza Günü, Fuar, Sergi, Kermes organize edebilirsiniz.  

Kulüp çalışma alanıza yönelik atölyeler, özel eğitimler organize edebilirsiniz.

Peki kulüp seçimi ne zaman nasıl yapılacak?

Sene başında size,  ilgi, yetenek ve becerilerinize göre en az 1, en çok 3 kulüp seçebileceğiniz bir form verilecektir. Okulumuzda gelenekselleşmiş onlarca kulüp vardır. İsterseniz 10 arkadaşınızla beraber siz de yeni bir kulüp kurabilirsiniz. 

2023-2024 Döneminde 29 Kulüp Açılmıştır

 • Arapça Dil Kulübü
 • CyberEdu Siber Güvenlik Kulübü
 • Discover Yourself Kulübü
 • Eagle Tech (Robotik) Kulübü
 • Erdem Okulu (Değerler) Kulübü
 • Environment (Çevre) Kulübü
 • Gastronomi Kulübü
 • Hadis Hafızlığı Kulübü
 • Hafızlık Kulübü
 • Havacılık ve Uzay Kulübü
 • KarGO Kartal Bilişim ve İnovasyon Kulübü
 • Kartal Fikir Kulübü
 • Kartal Hukuk Kulübü
 • Kartal Kariyer Planlama Kulübü
 • Kartal Üniversite Tanıtım Kulübü
 • Kudüs Kulübü
 • Kütüphanecilik Kulübü
 • Matematik ve Akıl Oyunları Kulübü
 • MUN (Model Birleşmiş Milletler) Kulübü
 • Münazara Kulübü
 • Müslüman Coğrafyalar Kulübü
 • Müzik Kulübü
 • Psikoloji Kulübü
 • Satranç Kulübü
 • Sinema Kulübü
 • Spor Kulübü
 • Şiir ve Tefekkür Kulübü
 • Tell Me About Islam Kulübü
 • 3D Animasyon Kulübü

Kartal Akademi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerini potansiyellerini açığa çıkarmaya ve olabileceklerinin en iyisi olmak için kendi limitlerini keşfetmeye çağırıyor. Okulu hayatın bir parçası değil, hayatın bütün parçalarının deneyimlendiği bir mecra olarak yeniden üretiyor. Zamanın ve mekanın bize sunduğu ekolojik ve sosyolojik varlık alanımızı yani “şimdi ve burada”yı bilinçli ve aktif bir şekilde değerlendirmeye çağırıyor. Bilincin teorik, aktivitenin pratik imkânları ile kendimizi fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel bileşkelerimizle bütün olarak yükseltmeyi teşvik ediyor.

Okulu, tahta, sıra, masanın ötesine taşıyarak sadece bilgi değil duygu, kültür ve deneyim transferine imkân sunan bir ortama, müfredatı ise tek şema bir menü gibi olmaktan çıkarıp, 21. yüzyıl becerilerinin sunulduğu açık büfe bir tercihe dönüştürüyor. Böylece eğitimin fezasını büyüterek inancı, düşüncesi, değerleri, duyguları, fiziksel varoluşu, dilsel yetkinlikleri, iletişim ve işbirliği becerileri sağlıklı bireyler olmayı ve iyi olma hallerinin bütününe doğru birlikte yürümeyi teklif ediyor.

Bir Gelişim Teklifi: “Kartal Akademi”

“Kartal Akademi” okulun odaktaki akışlarının yanında seyreden destekleyici bir mecradır. Uzmanlık ve deneyim sahibi hocaların bilgi, kültür ve tecrübelerini bütünlüklü bir program eşliğinde fedakârca paylaştığı Kartal Akademi, esaslı bir gelişim teklifidir. Güz ve bahar olmak üzere iki dönem düzenlenecek olan Kartal Akademi’de İnsan ve Toplum, Fen ve Mühendislik, Kültür, Sanat ve Spor ve Bilim Olimpiyatları Çalışmaları başlıkları altında bir dizi ders halkaları, okuma grupları, seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. İnteraktif yapısı, ürün odaklı içerik/ akış planı, katılımcısını öğrenme ortamının öznesi yapan yaklaşımı ile Kartal Akademi, bilginin beraber ve bütünlüklü inşa edildiği, çoklu bakış açılarının sentezlendiği, soru üretilebilen ve yanıtlara ulaşılabilen, çok yönlü öğrenmeyi destekleyen çalışmalar vadediyor. Edinilen bilgilerin uygulamaya aktarılabilir olmasına büyük katkı sağlayan ve deneyim becerisi kazandıran içerikler ile yaratılan yoğun etkileşim ortamı fikir üretimini ve çok yönlü şahsiyet gelişimini destekliyor.

Gönüllülük esaslı katılımı öngören Kartal Akademi, yetenekler ile ilgiler arasında doğru ilişki kurmayı hedefleyerek öğrencilerin eğitim sürecinde ek bir katma değer edinmelerini sağlamayı öngörüyor. Çeşitli öğrenme kuram ve metodolojilerini kullanan, katılımcıların öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak kendi eğitim programlarının tasarımını yapan ve programları sürekli geliştirerek güncel tutan Kartal Akademi, katılımcılarını sürecin sonunda sertifikalandıracak ve ortaya çıkan ürünler, bir organizasyon çerçevesinde okul toplumumuz ile paylaşılacaktır. Sosyal bilimlerden temel bilimlere, kültür, sanat ve spordan olimpiyat çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze sunan Kartal Akademi katılımcısına güç katarak ve ondan güç alarak içeriğini tazelemeye, ufkunu büyütmeye, kampüsümüzde ve yaşam alanlarımızda nitelikli günlük hayatlar üretmeye yardım edecek.

 

Kartal Akademi onlarca etkinlikleriyle yüksek kalitede mahsuller üretmek için katılımcılarını bekliyor…

40 Tilki

40 Tilki dergisi, bir sanat yıllığı aslında. Okulumuzda aktif bir sanat kulübümüz var. Resim ve çizim ağırlıklı “Atölye 40 Tilki” adında bir sanat atölyemiz ve tam donanımlı bir tane seramik atölyemiz var. Bu atölyelerde yıl içinde bir çok atölye, etkinlik, kurs yapılmaktadır. Bu atölyelerde üretilen eserler, yıl sonunda “40 Tilki” adında bu albüm dergide bir araya getirilmektedir. Büyük boyu, renkli kapakları, Tilkili logosu ve birbirinden güzel resim, çizim ve seramikleriyle hemen dikkat çeken, dolu dolu bir dergidir.

PDF

Mavi Elma

Azade

Seher

Bellek

Bellek Seher ile çıktığımız dergiler yolculuğuna 2016 yılında Bellek’i ekledik. Türkiye’nin IGCSE ve IB Diploma programını uygulayan ilk devlet okulu olarak bu programlardaki öğrencilerimizin ürünlerini bu vesileyle sizlere sunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu sayımızda 2 yıllık bir IB ders dönemi boyunca öğrencilerimizin emek vererek hazırladıkları, iç ve dış değerlendirmeye tabi ödevlerini bulacaksınız. Kendi alanlarında alınmış en yüksek puanlarla, öğrencilerimizin çalışmalarını sizinle paylaşmaktaki amacımız, başarının ve güzelliklerin paylaşılabilir olduğunu göstermenin yanı sıra hem aday öğrencilerimize hem de ülkemizde bu eğitim modeline başlamaya karar kılmışlara rehber olmaktır. Bellek’019’da çalışmaları yayınlanan öğrencilerimizi tebrik ederken rehberliklerini esirgemeyen öğretmenlerime ise teşekkür ederim. Kalem aklın dilidir. Şayet Kartal AİHL öğrencisi maneviyatı bu dile ortak etme maharetini göstermeyi başarırsa elbette ki yarınlara daha emin adımlarla gidecektir. Okuduğu kadar dolu ve konuştuğu kadar hazırlıklı olan öğrencilerimizin yazdıklarıyla olgunlaşması en büyük dileğimizdir. Gayret biz kulların vazifesi, tevfik Yüce Yaradan’ın lütf-u keremidir.

 

’21 Bellek

’20 Bellek

’19 Bellek

Kültür Mantarı

Celale

Mecelletü al-Celale, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Zümre Öğretmenleri ve öğrencileri işbirliğiyle yayın hayatına başlayan Arapça dergidir. İlk sayının basımı 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında olmuştur.
Öğrencilerimizin hazırladığı makale, şiir, hikâye, karikatür, röportaj bulmaca vb. içeriklerle yayın hayatına devam etmektedir. Okul içi etkinlikler ve öğrencilerimizin ürünlerinin Arapça olarak ifade bulduğu bir mecradır. Ayrıca gündemde olan konular da dergimizde yer almaktadır. Pandemi sebebiyle son sayımız dijital ortama aktarılmıştır. Bu vesileyle dergimizin yayın hayatına devam etmesinde özveriyle çalışan öğrencilerimize ve zümre öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliriz.

PDF

Geçit

Festivaller

Yaz ve Kış Etkinlikleri

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, ders yoğunluğunun azaldığı dönem sonu günlerini farklı öğrenme alanlarına çeviriyor. Akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki birikimiyle de temayüz eden Kartal AİHL, ilk dönem sonuna Kış Etkinlikleri, ikinci dönem sonuna ise Yaz Etkinlikleri ismini veriyor.

Tiyatro, sergi, söyleşi, geziler, kamplar, yarışmalar ve kulüp faaliyetlerimizle yoğun bir takvim öğrencilerimizi bekliyor.

 

Geleneksel Günler

Vefa Günleri

Vefa kelimesi¸ genel olarak biri dostlukta diğeri verilen sözde olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır. Dostlukta¸ “görülen iyilikleri unutmamak¸ iyilikte bulunanlara aynısıyla veya daha güzeliyle karşılık vermeye devam etmek¸ bağlılık ve dostluğu devam ettirmek” anlamına gelirken; sözünü yerine getirme ve sözünde durmaya ahde vefa diyoruz. Böyle olan insanlara da Vefakar denir.

Okul toplumu bu duyguyla faziletlerini kuşanır. Devlet ise vatandaşına karşı bu bakışla muteber olur. Vefa düşüncesinin olmadığı okulda, ne erdemli bir nesilden, ne değerli eğitimcilerden ne de emin bir yönetimden bahsetmek mümkündür.

Okulumuzda görev yapmış, hizmet etmiş veya hizmet almış Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezun veya mensuplarımızı konu alan programlar yaparak eski okul müdürü, öğretmen, okul aile birliği mensubu, hizmetli ve öğrencileri okulda misafir etmek. Hazırlanılan programlarda misafirlerimizi şu anda eğitim gören öğrencilerimizle tanıştırıyor ve konuklarımıza hitap etme imkânı sunuyoruz. Program misafirimiz ile ilgili bulunan fotoğraflar, anılar ve sürpriz katılımcılarla unutulmaz hale getirilmektedir.

Bugüne kadar Mehmet DEDE, Mustafa GÖZÜBÜYÜKOĞLU, Feyzullah KIYIKLIK, Ömer Faruk YÜCEL, Mehmet ÇAKIR, Seher Dergisi Özel, Ebubekir CEYLAN, Bilal TUNCEL, Emin ÖZLEN, Anneler Birliği Özel, Mustafa ARSLANOĞLU, Faruk ANBARCIOĞLU, 15 Temmuz Özel Programı, İsmail Cenk DİLBEROĞLU ve Abdullah SOKUR programlarını gerçekleştirdik.

Kamp Günleri

İlk Ders

Öğretmenler Günü

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde Öğretmenler Günü farklı bir geleneğe sahne oluyor. Öğretmenler tarafından yönetilen ve çekilen kısa filmin galası her yıl 24 Kasımda okulumuzda gerçekleşiyor. Ayrıca program öğretmenlere hazırlanan ve öğretmenlerin hazırladığı sürprizlerle devam ediyor.

[/vc_row_inner]

Mezuniyet Programları