Skip to main content

Etkin Felsefe Atölyesi 2022 kampı Şile’de gerçekleşti.

Kampta temel epistemoloji meselelerine dair oturumlar yapıldı. Zihin ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi keşfetmeye yönelik aktivitelerde etkin öğrenme yöntemleri ile bilgi edinme yolları hakkında değerli farkındalıklar inşa edildi. Atölye’de eleştirel düşünme, sorgulayıcı analiz yapabilme ve argüman geliştirebilme yeteneği kazandırmaya yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Leave a Reply