Skip to main content

“Modernizmin Paradigması: Sanayileşme” başlıklı çalıştayda “sanayileşme” kavramına farklı disiplinler açısından bakılacak. Teoriyle pratiğin buluştuğu ve on disiplinin yer aldığı programın saha çalışmaları Karabük ve Safranbolu’da yürütülecek.