Skip to main content

Proje, gündelik yaşam alanlarının felsefe yapmak için yeterli kışkırtıcılığa sahip olduğu fikrinden hareketle, katılımcılara insan zihnini hayatın içinde kullanmaya yönelik tecrübeler kazandırıyor. Eğlenerek öğreten ve anlayarak uygulamanın yollarını sorgulayan etkinliklerde katılımcılar felsefeyle buluşmanın sıcaklığıyla yeni
düşünme yöntemleri tecrübe ederken bildiklerini de sınıyor. Bilgi edinme yolları hakkında farkındalık oluşturmayı hedefleyen bir dizi etkinlikten oluşan felsefe kampı katılımcılara, eleştirel düşünme, sorgulayıcı analiz yapabilme ve argüman geliştirebilme yeteneği kazandırmayı amaçlıyor.