Skip to main content

Bu yıl altıncısı düzenlenen KAIHLMUN’24 Konferansı’nın üçüncü günü Okul Müdürümüz Doç. Dr. Özkan Öztürk ve Kartal Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’ın selamlama konuşmaları ile gerçekleştirildi. KAIHLMUN’24 Konferansı Onur Konuğu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Beyefendi okulumuz öğrencileri ile bir araya geldi. Sayın Bakanımıza kıymetli teşrifleri için teşekkür ederiz.

The Minister of Foreign Affairs, Mr. Hakan Fidan, visited the KAIHLMUN’24 Event.

Our school principal, Assoc. Dr. Özkan Öztürk, and Kartal Education Foundation Board Member Bilal Erdoğan delivered welcome speeches on the third day of the sixth edition of the KAIHLMUN’24 Conference. The Honorary Guest of the KAIHLMUN’24 Conference, Mr. Hakan Fidan, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye, met with our school students. We extend our heartfelt thanks to Mr. Minister for his esteemed presence.