KARTAL AKADEMİ

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerini potansiyellerini açığa çıkarmaya ve olabileceklerinin en iyisi olmak için kendi limitlerini keşfetmeye çağırıyor. Okulu hayatın bir parçası değil, hayatın bütün parçalarının deneyimlendiği bir mecra olarak yeniden üretiyor. Zamanın ve mekanın bize sunduğu ekolojik ve sosyolojik varlık alanımızı yani “şimdi ve burada”yı bilinçli ve aktif bir şekilde değerlendirmeye çağırıyor. Bilincin teorik, aktivitenin pratik imkânları ile kendimizi fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel bileşkelerimizle bütün olarak yükseltmeyi teşvik ediyor. Okulu, tahta, sıra, masanın ötesine taşıyarak sadece bilgi değil duygu, kültür ve deneyim transferine imkân sunan bir ortama, müfredatı ise tek şema bir menü gibi olmaktan çıkarıp, 21. yüzyıl becerilerinin sunulduğu açık büfe bir tercihe dönüştürüyor. Böylece eğitimin fezasını büyüterek inancı, düşüncesi, değerleri, duyguları, fiziksel varoluşu, dilsel yetkinlikleri, iletişim ve işbirliği becerileri sağlıklı bireyler olmayı ve iyi olma hallerinin bütününe doğru birlikte yürümeyi teklif ediyor.

Akademi Kartal 2021 Güz  Dönemi için tıklayınız