Kayıt Bilgileri

Kayıt Bilgileri

 

Ders Programları

Ders Programları

 

Ders Zaman Çizelgesi

Ders Zaman Çizelgesi

Yurt Zaman Çizelgesi

Yurt Zaman Çizelgesi

Veli Görüşme

Kartal Anadolu İHL olarak veli-öğretmen ve idare işbirliğini kuvvetlendirmek, öğrencilerimiz ile ilgili sağlıklı bilgi akışını sağlamak amacıyla “Öğretmen Randevu Sistemi’ni” uyguluyoruz. Bu sistem ile velilerimizin öğretmenlerimizle planlı bir şekilde zaman kaybetmeden görüşebilmeleri sağlanmaktadır.

Okul olarak öğrencilerimizin büyük bir kısmı şehir dışından geldikleri ve pansiyon binalarımızda konakladıkları için veli ve öğretmenlerimizin kesintisi iletişim kurabilmelerinin önemini takdir ediyoruz. Uzaktan görüşe yolunun benimsendiği sistem şu şekilde işlemektedir:

İletişim sürecini verimli ve sürdürülebilir kılmak adına öğretmenlerimiz dönem başında sınıf rehber öğretmenlerimiz aracılığı ile görüşme yapabilecekleri günleri ve saatleri velilerimizle paylaşmaktadır. Öğretmen Randevu Sistemi’nde her öğretmenimiz haftalık 10’ar dakikadan 4 görüşme, toplamda 40 dk’lık görüşme yapabilir. Velilerimiz görüşmek istedikleri öğretmenimizden e-mail ya da whatsapp üzerinden randevu talebinde bulunurlar. Randevu üzerinde mutabakat sağlanır ve görüşme gerçekleşir. Böylece bilgi, dilek, istek ve problemler çözüm odaklı bir perspektif, proaktif bir yaklaşımla hızlı bir şekilde paylaşılır.

Veli Görüşme

Kartal Anadolu İHL olarak veli-öğretmen ve idare işbirliğini kuvvetlendirmek, öğrencilerimiz ile ilgili sağlıklı bilgi akışını sağlamak amacıyla “Öğretmen Randevu Sistemi’ni” uyguluyoruz. Bu sistem ile velilerimizin öğretmenlerimizle planlı bir şekilde zaman kaybetmeden görüşebilmeleri sağlanmaktadır.

Okul olarak öğrencilerimizin büyük bir kısmı şehir dışından geldikleri ve pansiyon binalarımızda konakladıkları için veli ve öğretmenlerimizin kesintisi iletişim kurabilmelerinin önemini takdir ediyoruz. Uzaktan görüşe yolunun benimsendiği sistem şu şekilde işlemektedir:

İletişim sürecini verimli ve sürdürülebilir kılmak adına öğretmenlerimiz dönem başında sınıf rehber öğretmenlerimiz aracılığı ile görüşme yapabilecekleri günleri ve saatleri velilerimizle paylaşmaktadır. Öğretmen Randevu Sistemi’nde her öğretmenimiz haftalık 10’ar dakikadan 4 görüşme, toplamda 40 dk’lık görüşme yapabilir. Velilerimiz görüşmek istedikleri öğretmenimizden e-mail ya da whatsapp üzerinden randevu talebinde bulunurlar. Randevu üzerinde mutabakat sağlanır ve görüşme gerçekleşir. Böylece bilgi, dilek, istek ve problemler çözüm odaklı bir perspektif, proaktif bir yaklaşımla hızlı bir şekilde paylaşılır.

Eğitim - Öğretim Rehberi

Eğitim-Öğretim Rehberi

Yurt Rehberi

Eğitim-Öğretim Rehberi

Formlar

Formlar

Sıkça Sorulan Sorular

 

Okulunuzun bu yıl taban puanı nedir? Siz kaç puanla alacaksınız?

Okulumuzun taban puanı öğrencilerin tercihleri sonrası yerleştirme sonuçlarına göre belli olacaktır. Mağduriyet yaşamamak için tercihler sırasında yerleştirmeye esas puanı değil Türkiye geneli yüzdelik sıranızı temel alınız. Sizlere okulumuzun geçtiğimiz yıllardaki taban puan ve yüzdelik dilimlerini sunuyoruz.
YIL KONTENJAN BOŞ KALAN KONTENJAN TABAN PUAN TAVAN PUAN YÜZDELİK DİLİM
2021 150 0 460 500 0.67
2020 150 0 466 500 0.74
2019 150 0 478 500 1.17
2018 180 0 416 500 1.2
2017 150 0 492 499.9 1.3
2016 204 0 486 499 1.5
2015 204 0 480 499.895 1.9

 

Bu yıl kontenjanınız kaçtır? Hangi yüzdelik dilimi öngörüyorsunuz?

Kontenjan olarak geçtiğimiz yıldan farklı olarak 150 öğrenci okulumuza kabul edeceğiz. Okulumuzun yükselen başarı grafiği, kazanımları ve kontenjanı göz önüne alındığında yüzdelik dilimi % 1 içinde olan öğrencilerin bu yıl okulumuza yerleşebileceğini tahmin ediyoruz.

Hazırlık + 4 yıl eğitim, Proje Okulu, IGCSE VE IB ne ifade ediyor?

Okulumuz Türkiye’nin ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak 1985 yılından itibaren yıllarca hazırlık sınıfıyla yabancı dile hâkim nesiller yetiştirmiştir. Okulumuz, 2013 yılında yeniden hazırlık sınıfına kavuştu. Küreselleşen dünyada öncü ve önder nesiller için vazgeçilmez unsur dil eğitimi olduğu bilinciyle yabancı dil öğrenmeyi üniversite yıllarına ertelemeden çözmek istiyoruz. Teoriden çok pratiğe yönelik bir sistemle, yurt dışı eğitimi ve yabancı öğretmen olanaklarıyla etkili bir dil eğitimi sunuyoruz.
Hazırlıkta İngilizcenin yanında Arapça programı uygulamakta olan okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’nın Proje Okullarındandır. Okulumuza öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.
20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’de uygulanan ulusal ve uluslararası programlardan Cambridge IGCSE (Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası) akreditasyonunu alan ilk devlet okulu olduk. 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren Cambridge IGCSE Eğitimini uyguladığımız okulumuzda Cambridge IGCSE eğitimi ile birçok branşta temel ve genişletilmiş çalışmalar seçeneği sunarak farklı beceri düzeylerinin ihtiyaçlarını karşıladık. 2016 yılı Haziran döneminde IGCSE’den ilk mezunlarımızı verdik. İlk mezunlarımızla birlikte anadilde iki (2) öğrencimiz dünya birincisi oldu.
IGCSE dersleri, bilgiyi hatırlama, sorun çözme, inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri kazanma gibi yaşam için gerekli eğitsel becerileri geliştirmesiyle tanınır ve IB (IBDP) Uluslararası Bakalorya gibi eğitim yaşamında bir üst düzey için temel oluşturur.
2016 yılında Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’nı (The IB Diploma Programme) uygulamak üzere yetki alan Türkiye’nin ikinci devlet okulu olduk. 2016 Yılı Ağustos ayından itibaren ilk IGCSE mezunlarımıza IB eğitim olanağı sunarak başladık. 2018’de IB’den ilk öğrencilerimizi mezun verdik.

Okulunuz öğrencileri için yatılılık imkânı var mı?

Evet, okulumuzu kazanan öğrencilerimiz için yatılılık imkânı bulunmaktadır. Erkek öğrenciler için 2 devlet yurdumuz vardır. Kız öğrencilerimize hizmet veren okulumuz yakınında Vakıf yurdu bulunmaktadır.

Okulunuzun başarısı nedir?

İlk mezunlarını 1993’te veren okulumuz 1994, 1995 ve 1996 yıllarında Üniversite giriş imtihanlarında Türkiye birincileri çıkarmıştır. 1997 yılında Türkiye dördüncülüğüyle devam eden başarımız bugüne kadar devam etmiştir.
2019 Yılında ise YKS’de Türkiye 2.si çıkararak geleneği devam ettirdik. İlk 10’da 2, ilk binde 39, ilk 10.000’de ise 126 öğrencimiz yer aldı.
2020 Yılında YKS’de Türkiye 4.sü ve 11.si çıkararak geleneği devam ettirdik. Okulun ilk 100’de 10 öğrenci, ilk 250’de 20 öğrenci, ilk 500’de 28 öğrenci, ilk 1000’de 38 öğrenci, ilk 5000’de 94 öğrencisi yer aldı.
2021 Yılında YKS’de Türkiye 3.sü ve 7.si çıkararak geleneği devam ettirdik. Okulun İlk 10’da 2 öğrenci, İlk 100’de 9 öğrenci, İlk 1000’de 40 öğrenci, İlk 5000’de 73 öğrenci, İlk 10000’de 101 öğrenci yer aldı.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan okul musunuz?

Okulumuz yabancı dil hazırlık, uluslararası programların yanı sıra Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler programı uygulayacaktır. Anadolu İmam Hatip Liselerinin tamamında öğrenciler Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında olabildiğince fazla ders -11. Sınıflarda 19 saat, 20. Sınıflarda 18 saat- ders alarak bir üst öğrenime hazırlanmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında Anadolu İmam Hatip Liselerindeki dersler spor, sanat ve yabancı dil derslerindeki biraz eksiklikler dışında Anadolu Liseleri ile tamamen aynıdır. İlave olarak öğrenciler İmam Hatip okullarına özgü Kur’an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer, Akaid, Kelam, Dinler Tarihi gibi dersleri almaktadır.
Fen ve Sosyal Bilimler programının uygulandığı Anadolu İmam Hatip Liselerinde ise öğrenciler, fen bilimleri veya sosyal bilimler alanında yukarıda belirtilen ders saatlerine ilave olarak altı (6) saat daha fazla ders alabilmektedir. Ayrıca okulumuz üniversitelerle protokoller yaparak ortak çalışmalar yapmaktadır.

Kartal AİHL proje okulu mu?

Evet, okulumuz proje okuludur.

Kartal AİHL sınavlı okul mu?

Evet, sadece merkezi sınavla öğrencilerimizi kabul ediyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular