EĞİTİM

İNGİLİZCE HAZIRLIK

ARAPÇA HAZIRLIK

IGCSE

IB

CIS

TOEFL JUNIOR

SINAVLARA HAZIRLIK

FEN VE

SOSYAL BİLİMLER

2013 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Departmanı adı altında kurulan İngilizce Hazırlık Okulu, bu tarihten beri kampüste hizmet vermektedir. Okulumuz İngilizce ders ve programları, tüm Avrupa dillerinde uygulanabilecek öğretim ve gelişim metotları sağlamayı hedefleyen Common European Framework of Reference for Languages'e uygun olarak düzenlenmektedir.

Okulumuzu kazanan öğrencilere ilk yıl ikinci yabancı dil olarak 7 saat arapça verilmektedir. İkinci yabancı dilde AKDEM ile işbirliği yapılmaktadır.

Cambridge Uluslararası Ortaöğrenim Sertifikası:

Bazı yönlerde IB müfredatına da katkıda bulunacak olan IGCSE müfredatını bağımsız olarak sunan bir okul olma yolunda ilk adımı atmış olmak adına, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Cambridge IGCSE programını takip etmek için başvurmuş bulunmaktadır. 14 ile 16 yaş aralığına hitap eden en yaygın uluslararası ölçü olan Cambridge IGCSE, dünya çapında öncü üniversite ve şirketler tarafından da kabul edilmiş uluslararası­ başarı ve gelişimin anahtarıdır. Dünya genelinde öncü üniversite ve şirketler, Cambridge IGCSE’yi akademik yetenek ve yeterliliğin bir kanıtı olarak kabul etmektedirler.

International Baccalaureate:

IB organizasyonunun 1 Eylül 2013 tarihinde IB Diploma Programına adaylık başvurumuzu kabul etmesi itibariyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi IB Diploma Programı aday okulu olarak tanınmıştır. IB Diploma Programı (IBDP) 16-19 yaş aralığındaki öğrencileri final sınavlarıyla üniversiteye ve sonrasındaki hayata hazırlayan zorlu ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönlerini hedef alması için tasarlanmış bu program,  dünyanın öncü üniversitelerince tanınmış ve itibar görmüştür. Diploma Programı öğrencilerin altı ders grubunu çalışmalarını şart koşarak ,hızla gelişen ve büyüyen uluslararası topluma etkili bir şekilde katılmalarını sağlar. Bu altı ders grubunun yanı sıra barındırdığı müfredat dışı programlar, öğrencileri; 1.Bilgi Kuramı (TOK): Geleneksel eğitim kuralları arasında bağlar kurup bilginin doğasını bu eşsiz dersle keşfetmeye, 2.Geniş Tez: Bir veya daha fazla akademik otoritenin bakış açısıyla ilgi duyulan alanda derin çalışmalarda bulunarak tez çıkarmaya, 3. Yaratıcılık, Eylem ve Hizmet (CAS): Yaratıcılık, eylem ve hizmet yoluyla kişisel ve sosyal gelişimlerini artırmaya hazırlar.

Uluslararası Okullar Konseyi:

Bu yıl standartlarını takip etmeyi kararlaştırdığımız CIS, 2013 yılında adaylık başvurumuzu kabul etmiştir. CIS, okullara, yüksek öğrenim kurumlarına ve uluslararası eğitim odaklı bireylere hizmet sağlayan, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Temel hizmetlerini Okul Denklikleri, Okul Eğitmen Tedariği ve Yönetici Teftişi ve okullar ile üniversite ve kolejler arasında bağlantılar kuran Yüksek Öğrenim Hizmetleri teşkil eder. Dünya çapında yüzlerce okul ve üniversiteyle sağladığı iş birliği sayesinde CIS, Uluslararası Vatandaşlık algısını geliştirmiştir.

Hazırlık öğrencilerine sene başında kur belirleme, sene ortasında kur seviyelerini ölçme ve sene sonunda bütün bir yılı değerlendirme amaçlı olarak TOEFL merkezi tarafından uygulanan sınavlar.

10. Sınıfın bitiminden itibaren iki yılı kapsayacak şekilde okulda oluşturulan kurs yönetimi tarafından organize edilen ve alanında seçkin öğretmenlerin bulunduğu organizasyonumuzdur.

Okulumuz 2016-2017 öğretim yılıyla beraber Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan okul kapsamına alınmıştır.